“Ανοίγουν τα σχολεία χωρίς καμία προετοιμασία και με μετακύλιση της ευθύνης σε μαθητές και εκπαιδευτικούς”