«Αντί να προχωρήσει για «κούρεμα» ακόμη και  αυτών των ελλιπών μέτρων στήριξης, η κυβέρνηση οφείλει να στηρίξει ουσιαστικά την πραγματική οικονομία» |20.01.2021