«Απαιτούνται υπεύθυνες απαντήσεις από τον ΥΠΕΘΑ για το πεδίο βολής Σχίζας – Να προστατευθεί το οικοσύστημα των νήσων Σχίζα και Σαπιέντζα» | 26.03.2021