Αποζημιώσεις αγροτών για τις ασφαλιστικά καλυπτόμενες από τον ΕΛΓΑ ζημιές | 16.06.2020