“Αρκετά με την πολιτική εκμετάλλευση κάθε καταστροφικού γεγονότος στη χώρα” | 19.03.2020