“Η διεύρυνση του ΣΥΡΙΖΑ  θα προχωρήσει, στη βάση της ανάγκης της κοινωνίας για προοδευτική διακυβέρνηση” (Alpha 98.9) | 10.02.2020