Έγκαιρος εφοδιασμός δημόσιων νοσοκομείων και φαρμακείων με φάρμακα | 27.01.2020