Εκδήλωση #ΜενουμεΟρθιοι στην Καλαμάτα | 17.07.2020