“Έπρεπε να συνωστιστούν και να μεταλάβουν  στις εκκλησίες χιλιάδες πιστοί για να πράξει ο πρωθυπουργός το αυτονόητο” | 16.03.2020