Εξαγορά της εταιρείας FORTHNET από την εταιρεία Αlter Ego και τη συγκέντρωση του ελέγχου ΜΜΕ | 24.09.2019