“Η ανάγκη ενίσχυσης του Τύπου πρέπει να ικανοποιηθεί με πλήρη διαφάνεια, αξιοκρατία και σεβασμό των εργαζόμενων” | 03.05.2020