“Η απλή αναλογική θα διαμορφώσει μια νέα προοδευτική πλειοψηφία” | 23.01.2020