«Η διπλή κρίση πανδημίας και ακρίβειας δεν αντιμετωπίζεται με τα κυβερνητικά ευχολόγια – Απαιτείται σχέδιο και στοχευμένες πολιτικές» | 05.01.2022