«Οι εκρηκτικές ανατιμήσεις  είναι μια βόμβα στα θεμέλια της ελληνικής οικονομίας που υπονομεύει κάθε αναπτυξιακή προσπάθεια» | 11.11.2021