“Η Ελλάδα δεν μπορεί να θεωρείται από κανέναν δεδομένη και προβλέψιμη – Στις διεθνείς σχέσεις ισχύει το δούναι και λαβείν”