«Η κυβέρνηση πορεύεται σε λάθος δρόμο – Μια πολιτική ενεργητικής στήριξης της κοινωνίας, προϋπόθεση για να περιοριστεί το βάθος και η διάρκεια της κρίσης» | 01.11.2020