«Η κυβέρνηση σπαταλά το δημόσιο χρήμα σε ελαφρύνσεις στα μεγάλα εισοδήματα και απευθείας αναθέσεις αντί να στηρίξει την κοινωνία» | 22.02.2022