«Η πολιτική Μητσοτάκη οξύνει τις ανισότητες και ανοίγει την ψαλίδα – Αλλαγή πολιτικής τώρα για πραγματική ανάπτυξη για την κοινωνική πλειοψηφία» | 08.09.2022