Στηρίζουμε τα θύματα και τον αγώνα όλων των γυναικών ενάντια στη βία | 24.11.2019