«Καταθέτουμε ένα σχέδιο που απαντά στις ανάγκες της κοινωνικής πλειοψηφίας και πρέπει να υλοποιηθεί με την ευρύτερη δυνατή κοινωνική συναίνεση – Για αυτό μιλάμε για προοδευτική διακυβέρνηση» | 13.01.2023