«Καθυστερήσεις στην υλοποίηση των αναγκαίων έργων προστασίας και ανάδειξης του Κάστρου Καλαμάτας – Σοβαροί κίνδυνοι από κατολισθήσεις» | 06.02.2023