Κοινή συνέντευξη Τύπου στο Υπουργείο Εσωτερικών | 15.11.2018