“Με τα 20 εκ. η κυβέρνηση προσπάθησε να εκβιάσει και να χειραγωγήσει τα ΜΜΕ για να τα προσαρμόσει στη γραμμή της”