Με τους υποψήφιους Ευρωβουλευτές μας, Ελευθερία Αγγέλη και Μάριο Θεοφιλάτο