«Να διασφαλιστούν οι σπουδές των Ελλήνων Φοιτητών σε Ουκρανία και Ρωσία»