Ο αρχηγός της ΝΔ δεν σταθεί στο ύψος που επιβάλλει ο θεσμικός του ρόλος