Ομιλία επί του νομοσχεδίου για τις μικροπιστώσεις | 30.06.2020