Παύση λειτουργίας του στρατοπέδου Καλαμάτας – 9ο Σύνταγμα Πεζικού | 27.09.2019