“Πάνω από το 70% του μαθητικού πληθυσμού πηγαίνουν σε τάξεις με περισσότερους από 17 μαθητές”