Πολιτικές κηδείες και Κέντρα Αποτέφρωσης Νεκρών | 04.10.2019