«Προοδευτική κυβέρνηση για την νέα αρχή που έχει ανάγκη η χώρα» | 12.06.2022