“Απέναντι στη βία και την ρατσιστική της ρητορεία, η κυβέρνηση θα βρει τους νησιώτες” (on camera) | 25.02.2020