Προσλήψεις προσωπικού αορίστου χρόνου στις Δ.Ε.Υ.Α. της χώρας | 10.06.2020