Στήριξη των νοικοκυριών που πλήττονται από τις συνέπειες της πανδημίας | 01.07.2020