«Θα επιτρέψει η Κυβέρνηση στον ΟΛΠ να προχωρήσει στην ίδρυση ναυπηγείου,παρά τις αντίθετες προβλέψεις νόμου 4404/2016,θέτοντας σε κίνδυνο τη βιωσιμότητα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων του κλάδου;» | 13.10.2020