“Τηλεδιάσκεψη εργασίας με επιμελητηριακούς και εμπορικούς φορείς των Τρικάλων” | 30.03.2021