Το ιστορικό αρχείο του ΥΠΕΣ βγαίνει από την αφάνεια και γίνεται για πρώτη φορά προσβάσιμο στους ερευνητές και τους πολίτες