Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων αποτελεί εδώ και έναν αιώνα πολύτιμο αναπτυξιακό εργαλείο στη διάθεση του ελληνικού κράτους