“Κατόπιν εορτής προσγειώνεται η Ν.Δ.” – TRT TV | 24.09.2019