Υψηλό κόστος συναλλαγών με ηλεκτρονικά μέσα πληρωμών | 17.10.2019