«Ζούμε την πιο δύσκολη φάση της πανδημίας – Η κυβέρνηση να σταματήσει να καλλιεργεί κλίμα πόλωσης και διχασμού για να αποποιηθεί τις ευθύνες της» | 09.11.2021