Αδυναμία λειτουργίας του Ταχυδρομικού Καταστήματος Κορώνης | 16.01.2020