“Η κοινωνία έχει ανάγκη αξιόπιστης εναλλακτικής και η Νέα Αριστερά θα αποτελέσει τον καταλύτη σε αυτή την υπόθεση” | 24.02.2024