«Άμεσος στόχος του ΣΥΡΙΖΑ η ανάσχεση της ακρίβειας» | 29.12 2022