«Απαιτείται δημοκρατική και θεσμική ομαλότητα αν θέλουμε να μιλάμε για βιώσιμη ανάπτυξη. Και προϋπόθεση για αυτό είναι η πολιτική αλλαγή» | 12.09.2022