«Ας μας πει η κυβέρνηση ποιο θα είναι το κόστος για την κοινωνία και την οικονομία, αν δεν υλοποιηθούν τα μέτρα στήριξης που προτείναμε» | 16.04.2021