“Διαπραγμάτευση της φυγομαχίας από την κυβέρνηση της Ν.Δ.”