«’Ελλειψη στρατηγικής και αντικοινωνική πολιτική στον τομέα του Πολιτισμού» | 12.10.2020