Ενίσχυση της ίδρυσης και λειτουργίας ενεργειακών κοινοτήτων | 15.10.2019