Ενίσχυση των πληττόμενων πωλητών λαϊκών αγορών | 02.06.2020